Lischka schody
Zaměřovací práce na stavbě provádíme pouze my. Jsme však schopni, na základě Vašich podkladů Vám udělat cenovou nabídku, včetně případného tvaru schodiště. U těchto zaměření nemusíte znát rozměry přesně. Jde pouze o nacenění a případný tvar schodiště. Rozdíly řádově do 5 cm. nejsou pro změnu ceny schodiště důležité, takže nemusíte mít obavy, že Vám již vypracovanou cenu zvýšíme. V případě Vašeho zájmu samozřejmě rádi přijedeme a zaměříme prostor přesně, což je díky přímému kontaktu s Vámi nejlepší řešení. U tohoto přímého kontaktu nám můžete sdělit nejen Vaše požadavky, ale my máme možnost vidět i celkové uspořádání interiéru a tím nelépe vystihnout případný tvar a typ schodiště a zábradlí. V případě Vámi zaslaných plánů nebo nákresů daného prostoru pro umístění schodiště, dbejte na to aby bylo patrné kde jsou nebo budou umístěny zdi a kde bude umístěno schodišťové zábradlí, případně pouze madlo na stěnu. Důležité je také zda chcete schodiště otevřené (bez podstupnic), nebo uzavřené (s podstupnicemi). U obkladů betonových schodišť upřesněte také zakončení schodů u stěn, kde schod může být doražen ke zdi bez olištování, případně může být u stěny olištován, nebo zakončen schodnicí (deskou). Tyto detaily jsou pro výpočet ceny schodiště velmi důležité. Nezapomeňte na případné zábradlí horní galérie, či obložení čel stropních prostupů. Nakonec uveďte typ dřeviny či více typů dřevin k nacenění a typ zábradlí. Realizujeme montáže po celé republice i v zahraničí, takže za Vámi rádi přijedeme kamkoli.